Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

NSG Flow Logs with traffic analytics

Sidst opdateret: 05-10-2021

This template creates a NSG Flow log on an existing NSG with traffic analytics

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
flowlogName Flow Log name
location Flow Log location
networkWatcherName Network Watcher name
networkWatcherResourceGroup Network Watcher Resource Group
existingNsgId Network Security Group resource id
existingFlowLogStorageAccountId Storage account resource id
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-flow-logs-with-traffic-analytics/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme