Moodle LMS on Azure IaaS

Sidst opdateret: 05-06-2017

This template deploys a scalable architecture for running Moodle Learning Management System on top of Azure IaaS VMs. It creates a VMScaleSet (Ubuntu Linux 14.04 based) running Apache+PHP 5.6 for Moodle. It also deploys a MariaDb 10.1 Active-Active cluster (Galera) for the database and a GlusterFS cluster for hosting the Application Code and the MOODLEDATA folder shared accross all the nodes of the VMSS. Additional Info: *** Azure Backup can be enable in the relevant VMs. *** Moodle version can be selected for installation. *** Application files are installed in the /moodle/html/moodle folder. *** MOODLEDATA folder is mount at /moodle/moodledata; *** SSL valid certificates can be installed at /moodle/certs and will be recognized by Apache. *** An Azure Redis Cache is also deployed and can be used within Moodle for it's Application and Session Cache.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
resourcesPrefix Prefix of storage account name, network, virtual machines, and so on
vNetAddressSpace Address range for the Moodle virtual network - presumed /16 - further subneting during vnet creation
moodleVersion The Moodle version you want to install.
glusterTshirtSize VM size for the gluster nodes
mariaDbTshirtSize VM size for the mariadb nodes
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
mySqlUserPassword my sql regular user password
mySqlRootPassword my sql root user password
applyScriptsSwitch Switch to process or bypass all scripts/extensions
azureBackupSwitch Switch to configure AzureBackup and enlist VM's

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme