Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a new action groupn on Azure.

Sidst opdateret: 30-07-2021

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
actionGroupName Unique name (within the Resource Group) for the Action group.
actionGroupShortName Short name (maximum 12 characters) for the Action group.
emailReceivers The list of email receivers that are part of this action group.
smsReceivers The list of SMS receivers that are part of this action group.
webhookReceivers The list of webhook receivers that are part of this action group.
itsmReceivers The list of ITSM receivers that are part of this action group
azureAppPushReceivers The list of AzureAppPush receivers that are part of this action group
automationRunbookReceivers The list of AutomationRunbook receivers that are part of this action group.
voiceReceivers The list of voice receivers that are part of this action group.
logicAppReceivers The list of logic app receivers that are part of this action group.
azureFunctionReceivers The list of azure function receivers that are part of this action group.
armRoleReceivers The list of ARM role receivers that are part of this action group. Roles are Azure RBAC roles and only built-in roles are supported.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme