Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

min.io Azure Gateway

Sidst opdateret: 05-05-2021

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location of all resources to be deployed
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
virtualNetworkSubnetAddressPrefix Subnet address space.
agentPoolVmSku VM SKU for AKS user node pool
maxpods AKS max pods per node
nodecount Initial node count for AKS user node pool
mincount Min count for AKS user node pool autoscaling
maxcount Max count for AKS user node pool autoscaling
linuxSSHKey Public key for SSH authentication
adminUsername Linux admin username for AKS cluster nodes
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access artifacts
utcValue (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme