Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

Sidst opdateret: 11-02-2017

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
minecraftUser Your Minecraft user name
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
adminPassword Password for the admin user name.
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
level-name Name of your world
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
white-list Only ops and whitelisted players can connect
enable-command-block enable command blocks
spawn-monsters Enables monster spawning
generate-structures Generates villages etc.
level-seed Add a seed for your world

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme