The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Sidst opdateret: 27-04-2016

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
dnsLabelPrefix DNS Label where the client node will be exposed. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User name for all Virtual Machine in the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
vmSizeClient Size of the Matlab client nodes.
vmSizeMJS Size of the MJS node.
vmSizeWorker Size of the worker nodes.
numWorkerVms Number of VMs to create that run the workers. Client and MJS VM don't count into this number.
numWorkerOnMJS Number of workers running on the master MJS VM. Zero is the default and recommended. -1 means auto detecting based on cpu cores.
numWorkersWorker Number of workers running on each worker VM. -1 will create one worker per core.
imageUri The URL to the disk image in blob that will be used to create all VMs
vhdContainer This is the container URL that will hold all VHDs for the VMs
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Yiding Zhou