Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

Sidst opdateret: 24-10-2021

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Specifies the location for all the resources.
keyVaultName Specifies the resourceId of the key vault.
accountName The name for the Azure Maps account.
userAssignedIdentityResourceId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
userAssignedIdentityPrincipalId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
pricingTier The pricing tier for the account. Use S0 for small-scale development. Use S1 or G2 for large-scale applications.
kind The pricing tier for the account. Use Gen1 for small-scale development. Use Gen2 for large-scale applications.
startDateTime Current Universal DateTime in ISO 8601 'u' format to be used as start of the SAS Token.
duration The duration of the SAS Token, P1Y is maximum, ISO 8601 format is expected.
maxRatePerSecond The approximate maximum rate per second the SAS token can be used.
signingKey The specified signing key which will be used to create the SAS Token.
allowedOrigins The specified application's web host header origins (example: https://www.azure.com) which the Maps account allows for Cross Origin Resource Sharing (CORS).

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme