Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create an Azure Machine Learning Service.

Sidst opdateret: 11-05-2021

This template creates an Azure Machine Learning service.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
webserviceName The name of the Azure Machine Learning Web Service. This resource will be created in the same resource group as the workspace.
workspaceName The name of the Azure Machine Learning Workspace.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.
environmentName Name of Azure Machine Learning Environment for deployment. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-use-environments and https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/resource-curated-environments .
environmentVersion Version of Azure Machine Learning Environment for deployment.
cpu The default number of CPU cores to allocate for this Webservice. Can be a decimal.
cpuLimit The max number of CPU cores this Webservice is allowed to use. Can be a decimal.
gpu The number of gpu cores to allocate for this Webservice
memoryInGB The amount of memory (in GB) to allocate for this Webservice. Can be a decimal.
driverProgram Relative path of a file from storage account that contains the code to run for service.
models Details of the models to be deployed. Each model must have the following properties: 'name'(name of the model), 'path'(relative path of a file from storage account linked to Workspace), 'mimeType'(MIME type of Model content. For more details about MIME type, please open https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml), 'framework'(framework of the model, use Custom if unsure) and 'frameworkVersion'(framework version of the model).
authEnabled Whether or not to enable key auth for this Webservice.
tokenAuthEnabled Whether or not to enable token auth for this Webservice. Only applicable when deploying to AKS.
primaryKey A primary auth key to use for this Webservice.
secondaryKey A secondary auth key to use for this Webservice.
scoringTimeoutMilliSeconds A timeout to enforce for scoring calls to this Webservice.
appInsightsEnabled Whether or not to enable AppInsights for this Webservice.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-service-create-aci/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-service-create-aci/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme