The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Sidst opdateret: 11-05-2021

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (ingen beskrivelse tilgængelig)
storageAccountName (ingen beskrivelse tilgængelig)
storageAccountType (ingen beskrivelse tilgængelig)
storageAccountResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgængelig)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (ingen beskrivelse tilgængelig)
keyVaultResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgængelig)
applicationInsightsNewOrExisting (ingen beskrivelse tilgængelig)
applicationInsightsName (ingen beskrivelse tilgængelig)
applicationInsightsResourceGroupName (ingen beskrivelse tilgængelig)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme