Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Sidst opdateret: 30-01-2022

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location of the workspace
name Name of the workspace
sku Sku of the workspace
retentionInDays The workspace data retention in days. Allowed values are per pricing plan. See pricing tiers documentation for details.
solutions Solutions to add to workspace
automationAccountName Name of automation account to link to workspace
dataSources Datasources to add to workspace
enableDeleteLock Enable lock to prevent accidental deletion
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountName Storage account name. Only required if enableDiagnostics is set to true.
diagnosticStorageAccountResourceGroup Storage account resource group. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme