Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a load-balancer with a Public IPv6 address

Sidst opdateret: 14-05-2021

This template creates an Internet-facing load-balancer with a Public IPv6 address, load balancing rules, and two VMs for the backend pool.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforIPv4LbIP DNS prefix for IPv4 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Default VM size
location Default VM size
dnsNameforIPv6LbIP DNS prefix for IPv6 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme