Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

Sidst opdateret: 30-07-2021

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
vmName The name of your VM master node.
vmssName The name of your VMSS cluster.
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminKey SSH Key for the Virtual Machine.
defaultNodeCount The initial node size of your VMSS cluster.
minNodeCount The min node size of your VMSS cluster.
maxNodeCount The max node size of your VMSS cluster.
spClientId ServicePrincipal ClientID
spClientSecret ServicePrincipal Secret
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmssDnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the VMSS.
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
vmssSubnetName Name of the VMSS subnet in the virtual network

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/kubernetes-on-ubuntu-vmss/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme