The Azure Quickstart templates are currently available in English

Kentico MVC

Sidst opdateret: 19-08-2019

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico MVC environments in Microsoft Azure.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
hostingPlanMVC Name of the App Service hosting plan for the Web App used to host the MVC application.
pricingTierMVC Pricing tier of the created App Service hosting plan for the MVC application. See the Microsoft Azure App Service documentation for details on pricing.
MVCSiteName Name of the Web App hosting the MVC application. By default, the deployed Web App will be available at MVCSiteName.azurewebsites.net. Keep in mind that the name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
hostingPlanAdministration Name of the App Service hosting plan for the Web App used to host the Kentico administration application.
pricingTierAdministration Pricing tier of the created App Service hosting plan for the Kentico administration project. See the Microsoft Azure App Service documentation for details on pricing.
administrationSiteName Name of the Web App hosting the Kentico administration project. By default, the deployed Web App will be available at AdministrationSiteName.azurewebsites.net. Keep in mind that the name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
sqlServerName Server name of the deployed Azure SQL server. The server name can contain only lowercase letters, numbers, and '-', but can't start or end with '-' or have more than 63 characters. The deployed server will be available at SQLServerName.database.windows.net. Keep in mind that the server name must be unique across the entire Azure environment, not only within your hosting plan.
sqlAdministratorLogin Login for the Azure SQL server administrator.
sqlAdministratorPassword Password for the Azure SQL server administrator account. The password is case-sensitive and may contain lower case, upper case, numbers and special characters. The default Azure password complexity rules: minimum length of 8 characters, minimum of 1 uppercase character, minimum of 1 lowercase character, minimum of 1 number. Moreover, the password cannot contain the account name of the user account performing the deployment. The password can be up to 128 characters long.
connectionStringDatabaseName Database name substituted in the 'Initial Catalog' parameter of the administration and website Web App connection strings. If left empty, the Web Apps are deployed without preconfigured connection strings.
location The geographical location to which the resources will be deployed.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kentico-mvc-environment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/kentico-mvc-environment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme