Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

Sidst opdateret: 17-05-2022

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine
adminPasswordOrSSHKey Password or SSH key for the Virtual Machine
location Location for all resources
jbossEAPUserName User name for the JBoss EAP Manager
jbossEAPPassword Password for the JBoss EAP Manager
rhelOSLicenseType Select the of RHEL OS License Type for deploying your Virtual Machine. Please read through the guide and make sure you follow the steps mentioned under section 'Licenses, Subscriptions and Costs' if you are selecting BYOS
rhsmUserName User name for Red Hat subscription Manager
rhsmPassword Password for Red Hat subscription Manager
rhsmPoolEAP Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have EAP entitlement)
rhsmPoolRHEL Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have RHEL entitlement). Mandartory if you select the BYOS RHEL OS License Type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated
storageReplication Select the Replication Strategy for the Storage account
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended
instanceCount Number of VM instances (100 or less)
vmSize The size of the Virtual Machine scale set

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-clustered-vmss-rhel/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-clustered-vmss-rhel/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme