Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

Sidst opdateret: 07-09-2022

The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and normalizes, groups, transforms, and persists device health data in the Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) service within an Azure Health Data Services workspace.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
basename Base name that is used to name provisioned resources. Should be alphanumeric, at least 3 characters and up to or less than 16 characters.
location The location where the resources(s) are deployed. This can be a different Azure region than where the Resource Group was deployed.
deviceMapping The mapping JSON that determines how incoming device data is normalized.
destinationMapping The mapping JSON that determines how normalized data is converted to FHIR Observations.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme