Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy IOMAD cluster on Ubuntu

Sidst opdateret: 04-05-2021

This template deploys IOMAD as a LAMP application on Ubuntu. It creates a one or more Ubuntu VM for the front end and a single VM for the backend. It does a silent install of Apache and PHP on the front end VM's and MySQL on the backend VM. Then it deploys IOMAD on the cluster. It configures a load balancer for directing requests to the front end VM's. It also configures NAT rules to allow admin access to each of the VM's. It also sets up a moodledata data directory using file storage shared among the VM's. After the deployment is successful, you can go to /iomad on each frontend VM (using web admin access) to start configuring IOMAD.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
fullNameOfSite Full name of the IOMAD site displayed in the UI.
shortNameOfSite Short name of the IOMAD site.
iomadAdminUsername User name for the IOMAD site administrator.
iomadAdminPassword Password for the IOMAD site administrator.
iomadAdminEmail Email for the IOMAD site administrator. It should be in the correct email address format such as: abc@xyz.com
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
webVMCount Number of web front end VMs to create.
vmSize The size of each web front end VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/iomad/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/iomad/iomad-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme