Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

Sidst opdateret: 30-12-2015

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
artifactsBaseUrl Base URL of the solution template gallery package
imageSku OpenLogic CentOS version to use
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
adminUsername Admin username for the virtual machines
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPassword Admin password for the virtual machines
sshPublicKey SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre client instances
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
existingVnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
existingVnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme