Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

Sidst opdateret: 21-05-2021

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
envPrefixName Prefix for the environment (2-5 characters)
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
webSrvVMSize The size of the Web Server VMs Created
numberOfWebSrvs Number of Web Servers
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
diskType The type of the Storage Account created
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme