Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy HDInsight cluster with existing default storage

Sidst opdateret: 14-06-2021

This template allows you to create an Hadoop cluster in HDInsight. The cluster uses an existing storage account as the default storage accout.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
ClusterName The name of the HDInsight cluster to create. This must be unique, less than 59 characters, can contain letters, numbers, and hyphens (the first and last characters must be a letter or number). The name cannot contain a reserved keyword.
ClusterType The type of the HDInsight cluster to create.
ClusterVersion The HDInsight cluster version to create.
ClusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards. The cluster login username must be 2-20 characters and consist of digits, lowercase letters, and/or the following special characters: (!#$%&'()-^_`{}~). The name cannot contain a reserved keyword.
ClusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one upper case letter, one lower case letter, and one non-alphanumeric character. The following characters are not allowed (single-quote, double-quote, backslash, right-bracket, full-stop). Also, the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster. The SSH username can only consist of digits, upper or lowercase letters, and/or the following special characters (%&'^_`{}~). Also, it cannot be the same as the cluster login username or a reserved word.
sshPassword SSH password must be 6-72 characters long and must contain at least one digit, one upper case letter, and one lower case letter. It must not contain any 3 consecutive characters from the cluster login name
clusterStorageResourceGroup The existing storage resource group name.
storageAccountName The short name of the default Azure storage account name. This account needs to be secure transfer enabled.
Location Location for all resources.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the workdernode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-with-existing-default-storage-account/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-with-existing-default-storage-account/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme