Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy HDInsight cluster + Confluent Schema Registry node

Sidst opdateret: 18-05-2021

This template allows you to create an HDInsight cluster running Linux with a schema registry edge node. For more information, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
clusterName The name of the Kafka cluster to create. This must be a unique name.
clusterLoginUserName Cluster Login Name
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one uppercase letter, one lowercase letter and one non-alphanumberic character. The following characters are not allowed (single quote, double quote, backslash, right bracket, full-stop). Also the password must not contain 3 consecutive characters from the cluster username or SSH username.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
sshPassword SSH password must be 6-72 characters long and must contain at least one digit, one upper case letter, and one lower case letter. It must not contain any 3 consecutive characters from the cluster login name.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
installScriptActionFolder A script action you can run on the empty node to install or configure additional software.
installScriptAction A script action you can run on the empty node to install or configure additional software.
location Location for all resources.
HeadNodeVirtualMachineSize This is the headnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
WorkerNodeVirtualMachineSize This is the worerdnode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
ZookeeperNodeVirtualMachineSize This is the Zookeepernode Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-kafka-with-edge-schema-registry/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-kafka-with-edge-schema-registry/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme