Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Buffalo Web App

Sidst opdateret: 17-05-2021

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location The Azure Region which should be targeted while provisioning the infrastructure described in this template.
imageName The image which defines the application to be hosted in Azure.
name A unique name to identify the site, and its relate assets once it is created.
database The flavor of database that should be deployed alongside this application.
databaseName The name that will identify the database which is created, should one be created.
databaseAdministratorLogin The user handle for the administrator of the database to be created.
databaseAdministratorLoginPassword The password for the administrator of the database to be created.
dockerRegistryAccess Denotes whether the image selected lives in a public or private Docker registry.
dockerRegistryServerURL The url of the Docker registry which hosts the repository being used to host the image for your site.
dockerRegistryServerUsername The user handle used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.
dockerRegistryServerPassword The password used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme