Deploys a N node Gluster File System

Sidst opdateret: 28-04-2015

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on CentOS 6.5

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
hostOs OS to install on the host system
storageAccountName Prefix of storage account name, each node lives in its own storage account
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
virtualNetworkName virtual network the nodes will be created in
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vmIPPrefix VM IP prefix, a number will be appened for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
customScriptFilePath GitHub location of the custom script that configures Gluster
customScriptCommandToExecute command to run the custom script
volumeName Gluster file system volume name

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme