Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

GitHub Enterprise Server

af GitHub
Sidst opdateret: 26-05-2021

GitHub Enterprise Server is the private version of GitHub.com that will run on a VM in your Azure subscription. It makes collaborative coding possible and enjoyable for enterprise software development teams.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
accountPrefix Unique prefix for your Storage Account and VM name. Must be all lower case letters or numbers. No spaces or special characters.
adminUsername Username for the VM. This value is ignored.
vmSize VM Size. Select an ES v3 Series VM with at least 32 GB of RAM. Default value: Standard_E4s_v3
storageDiskSizeGB Select a Premium Storage disk capacity for your source code, in GB. Default value: 512.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/github-enterprise/github-enterprise/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/github-enterprise/github-enterprise/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme