Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

Sidst opdateret: 21-07-2021

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location The location into which the resources should be deployed.
functionAppName The name of the Azure Function app.
functionAppPlanName The name of the Azure Function hosting plan.
functionPlanOS Specifies the OS used for the Azure Function hosting plan.
functionAppPlanSku Specifies the Azure Function hosting plan SKU.
functionStorageAccountName The name of the backend Azure storage account used by the Azure Function app.
vnetName The name of the virtual network for virtual network integration.
functionSubnetName The name of the virtual network subnet to be associated with the Azure Function app.
privateEndpointSubnetName The name of the virtual network subnet used for allocating IP addresses for private endpoints.
vnetAddressPrefix The IP adddress space used for the virtual network.
functionSubnetAddressPrefix The IP address space used for the Azure Function integration subnet.
privateEndpointSubnetAddressPrefix The IP address space used for the private endpoints.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme