Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Standard/Premium with API Management origin

Sidst opdateret: 28-07-2021

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
apiManagementSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the API Management subnet within the virtual network.
apiManagementServiceName The name of the API Management service instance to create. This must be globally unique.
apiManagementPublisherName The name of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementPublisherEmail The email address of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementSku The name of the SKU to use when creating the API Management service instance. This must be a SKU that supports virtual network integration.
apiManagementSkuCount The number of worker instances of your API Management service that should be provisioned.
frontDoorProxyEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management proxy gateway. This must be globally unique.
frontDoorDeveloperPortalEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management developer portal. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme