Blockchain - Ethereum Private Consortium Network

Sidst opdateret: 20-09-2016

This template fully automates the provisioning of necessary Azure resources like VMs, storage, network settings etc. as well as the configuration of Go Ethereum (geth) and accounts. It also stands up an administration website to monitor the nodes in the network and provide ether to new accounts. To deploy on Azure Government, go to the Azure quick start repository via the Browse on GitHub button.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
namePrefix String used as a base for naming resources (6 alphanumeric characters or less). A unique hash is prepended to the string for some resources, while resource-specific information is appended.
adminUsername Administrator username of each deployed VM (alphanumeric characters only)
adminPassword Administrator password for each deployed VM
ethereumAccountPsswd Password used to secure the default Ethereum account that will be generated
ethereumAccountPassphrase Password used to generate the private key associated with the default Ethereum account that is generated. Consider a password with sufficient randomness to ensure a strong private key
ethereumNetworkID Private Ethereum network ID to which to connect (max 9 digit number)
numConsortiumMembers Number of members within the network. Each member's nodes live in their own subnet.
numMiningNodesPerMember Number of mining nodes to create for each consortium member.
mnNodeVMSize Size of the virtual machine used for mining nodes
numTXNodes Number of load balanced transaction nodes
txNodeVMSize Size of the virtual machine for transaction nodes
genesisBlock Genesis Block for the network

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ethereum-consortium-blockchain-network/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/ethereum-consortium-blockchain-network/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme