Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

EPiserverCMS in Azure

Sidst opdateret: 04-05-2021

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
WebApplicationWebAppName Name of the WebApp Running EPiServer
WebApplication-HostingPlanNameName Name of the App Service Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameSKU Describes the pricing name of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanTierSKU Describes the pricing tier of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameWorkerSize Describes the WorkerSize level of the Hosting Plan
StorageAccountType Describes the Storage Account Type
StorageAccountName Name of the Storage Account
sqlserverName Name of the Sql Server
sqlserverAdminLogin Name of the Sql Admin Account
sqlserverAdminLoginPassword Password of the Sql Admin Account
SQL-DatabaseName Name of the Sql Database
SQL-DatabaseCollation Describes the performance level for SQL Databse Collation
SQL-DatabaseEdition Describes the performance level for SQL Database Edition
SQL-DatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusSku The messaging tier for service Bus namespace
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme