Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Enable encryption on a running Windows VM.

Sidst opdateret: 10-06-2021

This template enables encryption on a running windows vm using AAD client cert thumbprint. The certificate should have been deployed to the VM earlier

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vmName Name of the virtual machine
aadClientID Client ID of AAD app which has permissions to KeyVault
aadClientCertThumbprint Thumbprint of the certificate associated with the AAD app which has permissions to KeyVault
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
useExistingKek Select kek if the secret should be encrypted with a key encryption key and pass explicit keyEncryptionKeyURL. For nokek, you can keep keyEncryptionKeyURL empty.
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
volumeType Type of the volume OS or Data to perform encryption operation
sequenceVersion Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-windows-vm-aad-client-cert/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-windows-vm-aad-client-cert/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme