Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

eShop Website with ILB ASE

Sidst opdateret: 18-05-2021

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
existingASEName Name of the App Service Environment.
existingASELocation Location of the App Service Environment.
existingASEDNSSuffix DNS Suffix used for the ILB ASE
dnsSuffix Root domain name used to access web apps on internet.
sqlServerAdministratorLogin Administrator login name of the Azure SQL Server.
sqlServerAdministratorLoginPassword Administrator login password of the Azure SQL Server.
azureAdTenantId Directory ID of the Azure Active Directory used by the Admin App.
azureAdClientId Application ID of the Admin App Registration.
appInsightsLocation description

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme