The Azure Quickstart templates are currently available in English

Simple DSC Pull Server

Sidst opdateret: 12-12-2019

This example allows to you deploy a powershell desired state configuration pull server.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccount The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageType The storage type created to store the VMs disks
adminUsername The admin user name for the VM created.
adminPassword The admin password for the VM created.
vmSize The machine type for the server vm.
dscPullSrvName The name of the Windows vm.
dscPullIPDnsName The name of the public ip address
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme