Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

DLWorkspace Deployment

Sidst opdateret: 09-06-2021

Deploy DLWorkspace cluster on Azure

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
clusterNameDesired Name of cluster - should be lowercase, if it is not, a lowercase version will be used.
location Location of resources.
adminUsername Username on machines.
adminPassword Password for the virtual machines .
dlwsAdmins Comma separated list of users allowed to log into DLWorkspace webportal as administrator and manage the cluster
devSourceIP Array of IP prefixes of machines which can be used to connect to the dev box.
numberOfInfraVM Number of infra-VM to deploy.
infraVMSize Size of the infra-VM. Use a CPU VM for infra-VM.
numberOfWorkerVM Number of worker-VM to deploy.
workerVMSize Size of the worker-VM. Use a GPU VM for worker-VM.
openIDProvider Provider for OpenID Authentication - currently supports MSFT or Google, leave blank if not using.
openIDTenant Name of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientID ClientID of the web application registered with the authentication provider.
openIDClientSecret Client Secret of the web application registered with the authentication provider.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/dlworkspace/dlworkspace-deployment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme