Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Digital Twins with Time Data History Connection

Sidst opdateret: 10-07-2022

This template creates an Azure Digital Twins instance configured with a time series data history connection. In order to create a connection, other resources must be created such as an Event Hubs namespace, an event hub, Azure Data Explorer cluster, and a database. Data is sent to an event hub which eventually forwards the data to the Azure Data Explorer cluster. Data is stored in a database table in the cluster

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
digitalTwinsName Name given to Digital Twins resource
eventHubsNamespaceName Name given to Event Hubs namespace resource
eventHubName Name given to event hub resource
adxClusterName Name given to Azure Data Explorer cluster resource
databaseName Name given to database
databaseTableName Name given to table in database
eventHubsNamespacePlan Event Hubs namespace SKU option
eventHubsNamespaceTier Event Hubs namespace SKU billing tier
eventHubsNamespaceCapacity Event Hubs throughput units
clusterPlan Azure Data Explorer cluster SKU option
clusterCapacity Azure Data Explorer cluster capacity
clusterTier Azure Data Explorer cluster tier
retentionInDays Number of days to retain data in event hub
partitionCount Number of partitions to create in event hub
hotCachePeriod The time to keep database data in cache
softDeletePeriod The time data is kept in database
principalId The id that will be given data owner permission for the Digital Twins resource
principalType The type of the given principal id
location Location of to be created resources

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme