Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Databricks All-in-one Templat VNetInjection-Pvtendpt

Sidst opdateret: 11-08-2022

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network, and Private Endpoint.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with secure cluster connectivity (SCC) enabled or not (No Public IP).
location Location for all resources.
nsgName The name of the network security group to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
privateSubnetCidr CIDR range for the private subnet.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicNetworkAccess Indicates whether public network access is allowed to the workspace with private endpoint - possible values are Enabled or Disabled
publicSubnetCidr CIDR range for the public subnet.
privateEndpointSubnetCidr CIDR range for the private endpoint subnet..
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
requiredNsgRules Indicates whether to retain or remove the AzureDatabricks outbound NSG rule - possible values are AllRules or NoAzureDatabricksRules.
vnetCidr CIDR range for the vnet.
vnetName The name of the virtual network to create.
PrivateEndpointSubnetName The name of the subnet to create the private endpoint in.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-privateendpoint/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.databricks/databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-privateendpoint/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme