Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a data share from a storage account

Sidst opdateret: 14-06-2021

This template creates a data share from a storage account

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
projectName Specify a project name that is used to generate resource names.
location Specify the location for the resources.
invitationEmail Specify an email address for receiving data share invitations.
syncKind Specify the kind of synchronization.
syncInterval Specify snapshot schedule recurrence.
syncTime Specify snapshot schedule start time.
storageAccountSubscriptionID Specify the subscription ID of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the current subscription ID.
storageAccountResourceGroupName Specify the resource group of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the resource group.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datashare/data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datashare/data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme