Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

Sidst opdateret: 29-04-2022

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
dataFactoryName Data factory name
enableManagedVirtualNetwork Managed Virtual Network name
enableManagedVnetIntegrationRuntime Enable the integration runtime inside the managed virtual network. Only required if enableManagedVirtualNetwork is true
location Data factory location
tags Object containing resource tags
publicNetworkAccess Enable or disable public network access
configureGit Configure git during deployment
gitRepoType Git repository type. Azure DevOps = FactoryVSTSConfiguration and GitHub = FactoryGitHubConfiguration
gitAccountName Git account name. Azure DevOps = Organisation name and GitHub = Username
gitProjectName Git project name. Only relevant for Azure DevOps
gitRepositoryName Git repository name
gitCollaborationBranch The collaboration branch name. Default is main
gitRootFolder The root folder path name. Default is /
systemAssignedIdentity Enables system assigned managed identity on the resource
userAssignedIdentities The user assigned ID(s) to assign to the resource
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticLogAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubAuthorizationRuleId Event hub authorization rule for the Event Hub namespace. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubName Event hub name. Only required if enableDiagnostics is set to true
resourcelock Specify the type of resource lock.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme