Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Extend Existing Azure Resources with Custom Providers

af jjbfour
Sidst opdateret: 12-05-2021

This sample will go into detail on how to extend existing Azure resources and Resource Manager templates to add in custom workloads.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for the resources.
logicAppName Name of the logic app to be created.
customResourceProviderName Name of the custom provider to be created.
customResourceProviderId The resource id of an existing custom provider. Provide this to skip deployment of new logic app and custom provider.
associationName Name of the association resource that is being created.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.customproviders/custom-rp-existing-resource-deployments/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.customproviders/custom-rp-existing-resource-deployments/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme