Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a resourceGroup, apply a lock and RBAC

Sidst opdateret: 15-06-2021

This template is a subscription level template that will create a resourceGroup, apply a lock the the resourceGroup and assign contributor permssions to the supplied principalId. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
rgName Name of the resourceGroup to create
rgLocation Location for the resourceGroup
principalId principalId of the user that will be given contributor access to the resourceGroup
roleDefinitionId roleDefinition to apply to the resourceGroup - default is contributor
roleAssignmentName Unique name for the roleAssignment in the format of a guid

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme