Couchbase cluster on Ubuntu VMs

Sidst opdateret: 20-04-2015

This template installs and configures Small, Medium or Large size Couchbase Server 4.5 cluster on Ubuntu version 12 Virtual Machines.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
storageAccountNamePrefix Storage account name
virtualNetworkName Virtual Network
clusterName The name of the Couchbase cluster
tshirtSize T-shirt size of the Couchbase Server cluster - Small is 3 x Standard_A2 nodes, Medium is 4 x Standard_A6 nodes and Large is 5 x Standard_D14.
cbPackageDownloadBase Couchbase package download location
cbPackage Couchbase package to install
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the Ubuntu Linux or Windows Server jumpbox VM that can be used to access the nodes

Brug skabelonen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme