Multi VM Couchbase Cluster with Ansible

af Gonzalo
Sidst opdateret: 23-03-2016

Omkostningsestimat

$76.998

Anslåede månedlige omkostninger

Få at vide, hvordan dette blev beregnet, og tilpas det til dine behov

Prisberegner

This advanced template deploys a Multi VM Couchbase cluster. In addition to the N number of Couchbase VMs , it will create aa A1 VM that will be used as a reverse proxy for the Couchbase admin console and as an Ansible Controller. The template uses the Ansible Playbooks provided by couchbaselabs in the GitHub repo ansible-couchbase-server to deploy Couchbase on all the VMS.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
storageAccountType Storage account Type. Standard_LRS or Premium_LRS
vmSize VM Size, for Premium Storage specify DS VMs.
vmSizeDataDisks Data disks Size in GBs
linuxFileSystem Linux File system
serversRole Servers role, for instance webtier, database. A tag will be created with the provided value
serversPurpose Servers purpose, for instance development, test, pre-production, production. A tag will be created with the provided value
imagePublisher VM Image Publisher
imageOffer VM Image Offer
imageSKU VM Image SKU
numberOfVms Number of VMs. The template will create N number of identical VMs
adminUsername Admin user name
adminPassword Admin password
sshKeyData ssh public key for the admin user
sshStorageAccountName Private storage account name in which you are storing your ssh certificates
sshStorageAccountKey Private storage account key in which you are storing your ssh certificates
couchbaseMemoryAllocationPercentage Specify the percentage of RAM Allocated to Couchbase. Leave Memory for the OS.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPType Public facing IP Type.

Brug skabelonen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-ansible/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell
Kommandolinje
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-ansible/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme