Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

Sidst opdateret: 09-06-2021

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for all resources.
virtualNetworkName Virtual network name
accountName Cosmos DB account name (must contain only lowercase letters, digits, and hyphens)
publicNetworkAccess Enable public network traffic to access the account; if set to Disabled, public network traffic will be blocked even before the private endpoint is created
privateEndpointName Private endpoint name

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme