Spring over navigation

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates a Container App within a Container App Environment.

Sidst opdateret: 11-11-2021

Create a Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
containerAppName Specifies the name of the container app.
containerAppEnvName Specifies the name of the container app environment.
containerAppLogAnalyticsName Specifies the name of the log analytics workspace.
location Specifies the location for all resources.
containerImage Specifies the docker container image to deploy.
targetPort Specifies the container port.
cpuCore Number of CPU cores the container can use. Can be with a maximum of two decimals.
memorySize Amount of memory (in gibibytes, GiB) allocated to the container up to 4GiB. Can be with a maximum of two decimals. Ratio with CPU cores must be equal to 2.
minReplica Minimum number of replicas that will be deployed
maxReplica Maximum number of replicas that will be deployed

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/container-app-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/container-app-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Jean-Benoit Paux