Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Creates a two Container App with a Container App Environment

Sidst opdateret: 08-04-2022

Create a two Container App Environment with a basic Container App. It also deploys a Log Analytics Workspace to store logs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
containerAppName Specifies the name of the container app.
containerAppEnvName Specifies the name of the container app environment.
containerAppLogAnalyticsName Specifies the name of the log analytics workspace.
location Specifies the location for all resources.
frontendContainerImage Specifies the docker container image to deploy.
backendContainerImage Specifies the docker container image to deploy for the Redis backend.
minReplica Minimum number of replicas that will be deployed
maxReplica Maximum number of replicas that will be deployed

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.app/container-app-azurevote/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.app/container-app-azurevote/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme