Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

VNS3 network appliance for cloud connectivity and security.

af HKF1977
Sidst opdateret: 27-05-2021

VNS3 is a software only virtual appliance that provides the combined features and functions of a Security Appliance, Application Delivery Controller and Unified Threat Management device at the cloud application edge. Key benefits, On top of cloud networking, Always on end to end encryption, Federate data centres, cloud regions, cloud providers, and/or containers, creating one unified address space, Attestable control over encryption keys, Meshed network manageable at scale, Reliable HA in the Cloud, Isolate sensitive applications (fast low cost Network Segmentation), Segmentation within applications, Analysis of all data in motion in the cloud. Key network functions; virtual router, switch, firewall, vpn concentrator, multicast distributor, with plugins for WAF, NIDS, Caching, Proxy Load Balancers and other Layer 4 thru 7 network functions, VNS3 doesn't require new knowledge or training to implement, so you can integrate with existing network equipment.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin User Name for VNS3 (required but not used)
adminPassword Admin Password for VNS3 (required but not used)
adminUsernameUbuntu Admin User Name for Ubuntu VM
adminPasswordUbuntu Admin Password for Ubuntu VM
numberOfInstances VMs to deploy, max 5 as free edition only supports 5 clientpacks
location Deployment location
instanceSize Size of VM instance, defaults to Standard_B1ms to keep within core limits while giving reasonable performance
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/cohesive/cohesive-vns3-free-multiclient-overlay-linux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/cohesive/cohesive-vns3-free-multiclient-overlay-linux/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme