The Azure Quickstart templates are currently available in English

Cloudera Director

Sidst opdateret: 27-11-2019

This template deploys Cloudera Director with a MySQL server and a BIND DNS server on a single VM. Cloudera Director is the fastest, easiest way to manage the lifecycle of enterprise Apache Hadoop clusters on Azure. The Director VM includes a template for deploying CDH and Cloudera Manager, enabling you to run high-value big data workloads on Azure.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Admin user name for the VMs
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
dbUsername User name for the MySQL Server
dbPassword password for the DB Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dirUsername User name for the Director Server
dirPassword password for the Director Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
subscriptionId Azure Active Directory subscription ID
tenantId Azure Active Directory tenant ID
clientId Azure Active Directory client ID
clientSecret Azure Active Directory client secret key
directorSize The size of the VM for Director server
masterType The size of the VMs deployed as Master(s) in the cluster
workerType The size of the VMs deployed as Workers in the cluster
edgeType The size of the VMs deployed as Edge(s) in the cluster
directorEnvironmentName Environment name use by Cloudera Director
dnsNamePrefix Unique DNS name prefix where the director VM will be exposed
dnsNameSuffix Unique DNS suffix where the VMs will be exposed
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
directorServerIPAddress IP address for the director server
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Jason Wang