The Azure Quickstart templates are currently available in English

CI/CD & Containerized App Deploy Docker Enterpise & Jenkins

Sidst opdateret: 06-12-2019

This quick start launches a stack that allows you to Build, Run & Ship Containerized Applications using Docker Enterprise Edition and CloudBees Jenkins. This integrated stack is ready to use pre production environment.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location The location where the solution will be deployed.
jenkinsDnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Operations Center Web Front-End.
jenkinsUsername Admin User name for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsPassword Admin Password for SSH Cloudbees Jenkins related Virtual Machines.
jenkinsAdminPassword Password for the 'admin' user on jenkins initial security setup.
size Size of your CloudBees Jenkins Platform deployment.
ucpControllerCount Number of UCP Controller VMs
ucpNodeCount Number of UCP node VMs
ucpDtrNodeCount Number of DTR node VMs
dockerAdminUsername OS Admin User Name for UCP Controller Nodes, UCP Nodes and DTR Nodes
dockerAdminPassword OS Admin password
controllerLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for Controller Load Balancer
nodeLbPublicIpDnsName DNS label for UCP Nodes Load Balancer
nodeDtrLbPublicIpDnsName DNS label of Public IP for DTR Load Balancer
ucpLicenseKey License Key for UCP (Url)
ucpAdminPassword Password for UCP Admin Account
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudbeesjenkins-dockerdatacenter/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Mazhar Hussain Warsi