Spring over navigation

Cisco Cloud Services Router 1000v (4 subnets)

Sidst opdateret: 10-08-2018

This deployment creates a CSR with 4 NICs, plus public and private subnets. User defined routes are created on the subnets to ensure the CSR is used as the default gateway for virtual machines in the private subnet. Finally, the IP Forwarding flag is set on Azure to allow the CSR to properly pass traffic. To deploy this template to Azure Government, go to the Quickstart repository via the Browse on GitHub button.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-4-nic/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-4-nic/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme