Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Chef Backend High-Availability Cluster

Sidst opdateret: 09-06-2021

This template creates a chef-backend cluster with front-end nodes attached

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
_secretsLocation URL of the Standard storage account blob container to receive shared secrets and config files. (ie. https://mystandardstorage.blob.core.windows.net/artifactsfolder )
_secretsLocationSasToken Generated Shared Acccess Signature token to access _secretsLocation
adminUsername Administrator username on all VMs
chefBEType Chef BE VM Storage Type must match chefBEvmSize
chefBEvmSize Chef BE VM Size must match chefBEType
chefDNSName DNS name used for public IP addresses and as base for naming other resources. Must be globally unique and 3 to 61 characters long.
chefFEType Chef FE VM Storage Type must match chefFEvmSize
chefFEvmSize Chef FE VM Size must match chefFEType
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
storageURL URL for Azure Storage should need changing for regional only
ubuntuVersion Ubuntu version

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme