Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a Firewall and FirewallPolicy with Rules and Ipgroups

Sidst opdateret: 11-05-2021

This template deploys an Azure Firewall with Firewall Policy (including multiple application and network rules) referencing IP Groups in application and network rules.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
virtualNetworkName Virtual network name
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
location Location for all resources.
infraipgroup (ingen beskrivelse tilgængelig)
workloadipgroup (ingen beskrivelse tilgængelig)
firewallPolicyName (ingen beskrivelse tilgængelig)

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme