Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Deploy SQL Managed Instance with Networking

Sidst opdateret: 04-05-2021

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Location for all resources
vnetResourceName The name of the vnet
managedInstanceSubnetName Managed Instance Subnet name
sqlManagedInstanceName Name of the Azure SQL Managed Instance - must be globally unique, contain only lowercase letters, numbers and '-'
sqlManagedInstanceAdminLogin Admin user for Managed Instance
sqlManagedInstancePassword Admin user password - must be 16-128 characters, must contain 3 of uppercase, lowercase, numbers and non-alphanumeric characters, and cannot contain all or part of the login name
sqlManagedInstance-storageSizeInGB Amount of Storage in GB for this instance
sqlManagedInstance-vCores Number of vCores for this instance
sqlManagedInstance-licenseType Type of license: BasePrice (BYOL) or LicenceIncluded
sqlManagedInstance-skuName SKU NAME (GP_Gen4, GP_Gen5, BC_GEN5)
sqlManagedInstance-skuEdition SKU Edition (GeneralPurpose, BusinessCritical)
sqlManagedInstance-hardwareFamily Hardware family (Gen4, Gen5)
sqlManagedInstance-collation SQL Collation
tags Tags for the Managed Instance SQL resource.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vnetAddressRange Address range for the virtual network in CIDR notation
managedInstanceNSGName Name of the Managed Instance NSG
managedInstanceRouteTableName Name of the Managed Instance Route Table
managedInstanceSubnetAddressRange Managed Instance Subnet range
miManagementIps List of MI management IP ranges

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af John Scott