Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Enterprise Governance-AppService, SQL DB, AD, OMS, Runbooks

Sidst opdateret: 17-07-2021

Cloud adoption for an Enterprise, small or large, require responsible and efficient governance models to derive value from their cloud deployments. CloudWise (a code-name for the solution), is a composite solution available from Azure Partner QuickStarts, is an adoption enabler for Customers, System Integrators and Partners alike, that delivers a self-serviceable, automated governance and operations solution, focused on Optimizing Your Costs, Improve Your Application(s) Reliability, Reducing Business Risk. The solution highlights the core governance pillars of Visibility and Control.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
omsWorkspaceSharedKey Shared key of the OMS workspace
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
sqlAdministratorLogin The account name to use for the database server administrator.
sqlAdministratorLoginPassword The password to use for the database server administrator.
omsWorkspaceName Provide the OMS Workspace Name.
automationAccountName Provide the name of an existing Automation Account with SPN.
automationRegion Location of the existing Automation Account.
omsRegion Location of the OMS regions.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-governance-operations-automation/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme

Flere skabeloner af Gururaj Pandurangi